Učednictví

Aktuální stav
Není zapsán
Cena
Zdarma

Co je to učednictví? Je to pouze zastaralý pojem, nebo je to život transformující způsob budování církveJežíš učednictví modeloval, otázkou zůstává, jakou roli má sehrát ve tvém životě.